گریس پمپ 50 به 1 بادی RAASM با کاور و مخزن 50 کیلویی چرخدار ایرانی - ایتالیا

گریس پمپ 50 به 1 بادی RAASM با کاور و مخزن 50 کیلویی چرخدار ایرانی – ایتالیا

گریس پمپ 50 به 1 بادی RAASM با کاور و مخزن 50 کیلویی چرخدار ایرانی – ایتالیا

شرکت RAASM ایتالیا که در سال 1975 تاسیس گردیده، متخصص در ساخت تجهیزات مربوط به انتقال انواع مایعات از جمله روغن واسکازین، گریس، گازویئل و مایع شیشه شور، آب رادیاتور و غیره می باشد.
دستگاه، تخلیه هر روغن موتوری را با استفاده از خلاء فشار هوا انجام می دهد.

گریس پمپ سرسی 600 با قابلیت نصب بر روی تانک کوچک قابل حمل و قابل نصب روی تانک های مرکزی.

گریس پمپ 50 به 1 بادی RAASM با کاور و مخزن 50 کیلویی چرخدار ایرانی - ایتالیا

گریس پمپ 50 به 1 بادی RAASM با کاور و مخزن 50 کیلویی چرخدار ایرانی – ایتالیا