دستگاه شاسی کش خودرو

شاسی كش Optimum 351

شاسی كش Optimum 351

ساخت شرکت : پاریزان صنعت ایران دارای عملکرد الکتروهیدرولیکی شا…
شاسي كش CAR-O-LINER مدل Mark 6

شاسي كش CAR-O-LINER مدل Mark 6

ساخت مشترک شرکت : پاریزان صنعت ایران و Car o Liner سوئد دارا…