تجهیزات معاینه فنی خودرو سنگین

تست لاين (تست ترمز) سنگين NEW SPX هلند

تست لاين (تست ترمز) سنگين NEW SPX هلند

ساخت شرکت : New Spx هلند مدل RT9241 کنترل از راه دور ( انتخاب…
تست لاين (تست ترمز) سنگين

تست لاين (تست ترمز) سنگين HOMET پاريزان صنعت

ساخت شرکت : پاریزان صنعت ایران تست لاين سنگين مدل (Homet ( TH…
تست سرعت خودروي سنگين

تست سرعت خودروي سنگين

ساخت شرکت : پاریزان صنعت ایران در اين دستگاه به منظور دستيا…
پلي ديتكتور خودروی سنگين(تست صفحات لغزان)

پلي ديتكتور خودروی سنگين(تست صفحات لغزان)

ساخت شرکت : پاریزان صنعت ایران دستگاه پلي ديتكتور یا تست صفحات لغزا…