تخلیه موتور 80 لیتری - RAASM- ایتالیا

تخلیه موتور 80 لیتری – RAASM- ایتالیا

تخلیه موتور 80 لیتری – RAASM- ایتالیا
شرکت RAASM ایتالیا که در سال 1975 تاسیس گردیده، متخصص در ساخت تجهیزات مربوط به انتقال انواع مایعات از جمله روغن واسکازین، گریس، گازویئل و مایع شیشه شور، آب رادیاتور و غیره می باشد.
دستگاه، تخلیه هر روغن موتوری را با استفاده از خلاء فشار هوا انجام می دهد.
این ساکشن می تواند هم به صورت اتصال پراب از گیچ روغن و هم با استفاده از قیف در زیر موتور، عمل تخلیه روغن را انجام دهد.

تخلیه موتور 80 لیتری - RAASM- ایتالیا

تخلیه موتور 80 لیتری – RAASM- ایتالیا