نرم افزار شبکه معاینه فنی Beissbarth

سامانه جامع معاینه فنی BEISSBARTH که با مشارکت و همکاری کارشناسان پاریزان صنعت به فارسی تبدیل (فارسی سازی شده است)و اصلاحات لازم مطابق استانداردها ونیازهای بومی ایران اعمال شده است که فرایند معاینه فنی را برای کاربران بسیار سهل می سازد.