مطالب توسط پردیس صنعت

کمپرسور 2000 لیتری کدخدایی

کمپرسور 2000 لیتری کدخدایی شرح کالا کمپرسور 2000 لیتر سه فاز با تابلو برق مکش(لیتر در دقیقه) 1600 تعداد سیلندر 4 ظرفیت مخزن 2000 الکترو موتور(اسب بخار(HP)) 15 حداکثر فشار(بار) 8 وزن تقریبی(کیلوگرم) 900 طول×عرض×ارتفاع(سانتی متر) 196×130×193

کمپرسور 1000 لیتری کدخدایی

کمپرسور 1000 لیتری کدخدایی شرح کالا کمپرسور 1000 لیتر سه فاز با تابلو برق مکش(لیتر در دقیقه) 1600 تعداد سیلندر 4 ظرفیت مخزن 1000 الکترو موتور(اسب بخار(HP)) 15 حداکثر فشار(بار) 8 وزن تقریبی(کیلوگرم) 540 طول×عرض×ارتفاع(سانتی متر) 198×88×152

کمپرسور 500 لیتری کدخدایی

کمپرسور 500 لیتری کدخدایی شرح کالا کمپرسور 500 لیتر تکفاز با تابلو برق مکش(لیتر در دقیقه) 500 تعداد سیلندر 2+2 ظرفیت مخزن(لیتر) 500 الکترو موتور(اسب بخار(HP)) 3+3 اسب چین حداکثر فشار(بار) 8 وزن تقریبی(کیلوگرم) 235 طول×عرض×ارتفاع(سانتی متر) 191×70×130

کمپرسور 350 لیتری کدخدایی

کمپرسور 350 لیتری کدخدایی شرح کالا کمپرسور 350 لیتر تکفاز طرح جدید مکش(لیتر در دقیقه) 360 تعداد سیلندر 2 ظرفیت مخزن(لیتر) 350 الکترو موتور(اسب بخار(HP)) 3 اسب چین حداکثر فشار(بار) 8 وزن تقریبی(کیلوگرم) 160 طول×عرض×ارتفاع(سانتی متر) 150×62×113