جک تیوپی CATTINI مدل yak132

ظرفیت: 2 تن

طول بدنه: 415 میلیمتر

حداقل ارتفاع: 132 میلیمتر 

حداکثرارتفاع: 326 میلیمتر 

وزن دستگاه: 13کیلوگرم

عرض بدنه: 250 میلیمتر