لاستیک درار دستی

لاستیک درار دستی دستگاهی است برای تعویض تایرها و چرخ های خودرو ها
لاستیک درار دستی را برای انواع خودروها به کار می برند.
پردیس صنعت، عرضه کننده انواع لاستیک درار