tire balance-sabok

بالانس چرخ ها و تایرها به طور مناسب می تواند باعث بهبود ایمنی راننده، کاهش سایش تایر، افزایش کارآیی سوخت و کاهش لرزش فرمان شود و در نتیجه سواری با خودرو نرم تر و راحت تر شود.

اگر در موقع رانندگی لرزشی در فرمان یا در صندلی خود احساس کردید یا الگوی نامنظم سایش بر روی لاستیک خودرو وجود دارد تایرها ممکن است بالانس نباشند.

انواع دستگاه بالانس چرخ خودرو سواری عبارتند از :

دستگاه بالانس چرخ مانیتوری ، دستگاه بالانس چرخ دیجیتالی ، بالانس چرخ روکار یا بالانس درجا

پردیس صنعت عرضه کننده انواع بالانس چرخ سواری ایرانی و ایتالیایی مطابق با نیاز شما