tire-balance-sangin

هر زمانی که چرخی بخواهد در محوری با تایر جدید قرار گیرد باید بالانس شود. هدف این است که مطمئن شوید وزن در محور متعادل و بالانس است.

برای چک کردن بالانس چرخ از ماشین بالانس چرخ استفاده می شود که می تواند به اندازه یک چهارم اونس (هشت گرم) تفاوت را در وزن چرخ تشخیص دهد و رفع کند. چرا برای یک چهارم اونس چرخ نگرانی وجود دارد در حالی که خود چرخ چندین پوند (هر یک پوند برابر با 453 گرم) دارد؟ میزان کم وزن در محوری که خیلی سریع دارد حرکت می کند یعنی صدها بار در دقیقه خود را نشان داده و می تواند باعث مقداری حرکت و لرزش جدی بشود و هنگامی که در چهار چرخ ضرب شود به این تکان افزوده شود. تایرهایی که بالانس نیستند فشار ناجوری بر آج ها وارد می کنند. تایرها بسیار داغ می شوند و به طور ناجوری سایش می یابند. عدم بالانس تایر می تواند باعث خسته کردن یاطاقان های چرخ و سیستم تعلیق شود.

برای بالانس تایرها، تکنسین وزنه های متعادل کننده کوچکی را در نقاط ویژه ای درون چرخ می گذارند.

نشانه های هشداردهنده ای که تایرها بالانس نیستند چیست؟

احتمالا باید به سایش ناجور تایرها توجه کنید. بسیاری از رانندگان نیز به لرزشی که در سرعت 40 مایل در ساعت اتفاق می افتد توجه دارند به ویژه اگر این عدم تعادل و نابالانسی در چرخ های جلویی باشند.

چند بار باید تایرها بالانس شوند؟

در طی یک دوره، ایده خوبی است تا تایرهایی که می چرخند هر 4000 تا 6000 مایل (هر مایل برابر با 1.6 کیلومتر) بالانس شوند. آنها را هر زمانی که تایر تعویض یا تعمیر می شوند می توان بالانس کرد.