میزان فرمان BEISSBARTH TOUCHLESS (ساخت آلمان)

 • دقت و سرعت بسیار بالا در اندازه گیری زوایای CASTER , CAMBER , TOE برای هر چهار چرخ به صورت هم زمان بدون هیچگونه برخورد با چرخ های خودرو (عدم نیاز به نصب کلمپ) درمدل TOUCHLESS
 • دارای سیستم SMART LINK برای تطبیق خودکار جک و دوربین ها با WHEEL BASE و TRACK WIDTH خودرو بدون نیاز به جابجایی دستی در مدل TOUCHLESS(انتخابی)
 • دارای LIVE WHEEL CHECK که امکان نمایش عکس های گرفته شده از لاستیک ها را در نرم افزار فراهم می سازد. (در مدل      (TOUCHLESS

  TOUCHLESS

  محدوده اندازه گیری

  محدوده کلی

  پارامترهای قابل اندازه گیری

  ± 06° 00′

  ± 18° 00′

  Total Toe

  ± 03° 00′

  ± 09° 00′

  Toe (Front / Rear)

  ± 05° 00′

                           

  ± 10° 00′

                              

  Camber (Front / Rear)

  ± 02° 00′

  ± 09° 00′

  Geometrical driving axis

  ± 18° 00′

  ± 22° 00′

  Caster (Front)

  ± 20° 00′

  ± 20° 00′

  Toe Out on Turns

  1,800 to 4,650 mm

  Wheel bases

  230V AC, 50Hz.

  Power supply

  0º – 50ºC

  Operating temperature