صفحه متحرک عیب یاب

فروش صفحه متحرک عیب یاب

جهت اطلاع از قیمت صفحه متحرک عیب یاب و نحوه خرید صفحه متحرک عیب یاب با ما تماس بگیرید.

 

آزمون چشمی صحت جلوبندی

کلیه آزمونها تا این بخش بصورت خودکارصورت میگرفت اما مواردی در معاینه فنی وجود دارند همچون صحت شلنگها اتصالها ،مفاصل و سیمها و… که صرفا با بازدید چشمی ارزیاب ماهر قابل کنترل هستند ، بمنظور سهولت این کنترل ها تجهیزات ذیل بهمراه تجهیزات معاینه فنی SPXارائه میگردد.

صفحه عیب یاب هیدرولیک

این صفحه که میتواند بر روی چاله سرویس و یا بر روی جک قیچی بالا بر هیدرولیک نصب گردند قادر هستند به سهولت چرخهای خودرو را در جهات مختلف جابجا نمایند.بدین ترتیب نواقص موجود در مفاصل و قطعات سیستم تعلیق که توسط آزمونهای قیلی قابل شناسایی نبوده اند نمایان میگردند.