ساکشن روغن 90 لیتری GULERSAN تركیه مدل 6500

ساکشن روغن 90 لیتری GULERSAN تركیه مدل 6500

ساخت شركت : Gulersan تركيه

  • سيستم عملكرد بادی
  • دماي كاركرد : 60-80 درجه سانتی گراد
  • فشار باد : 6-8 بار
  • ظرفيت مخزن به همراه قيف و بطري : 90 ليتر
  • شيلنگ 1/5 متري
  • داراي مخزن و بطري مدرج جهت اطمينان از فضاي باقيمانده مخزن
  • داراي 5 سري متفاوت ساكشن از گيج روغن جهت انواع خودرو
  • داراي شير اطمينان مخزن جهت جلوگيري از فشار هاي ناگهاني باد