ساكشن روغن 90 ليتری

ساكشن روغن 90 ليتری GULERSAN تركيه مدل 6000

ساخت شركت : Gulersan تركيه

  • سيستم عملكرد بادی
  • دماي كاركرد : 60-80 درجه سانتي گراد
  • فشار باد : 6-8 بار
  • ظرفيت مخزن به همراه بطري :90 ليتر
  • شيلنگ 5/1 متري
  • داراي مخزن و بطري مدرج جهت اطمينان از فضاي باقيمانده مخزن
  • داراي 5 سري متفاوت ساكشن از گيج روغن جهت انواع خودرو
  • داراي شير اطمينان مخزن جهت جلوگيري از فشار هاي ناگهاني باد