بالانس چرخ سواری دیجیتالی مدل smart one

  • سرعت بهینه و دقت بالا
  • نمایشگردیجیتالی بزرگ ( 7segment )
  • ساختار بهینه سازی شده جهت دستیابی به بهترین قیمت وکیفیت
  • دارای برنامه بالانس رینگ های آلومینیومی
  • ساختار فشرده و بهینه سازی شده نمایشگر ( Smart I A)
  • گلگیر محافظ چرخ ( انتخابی )
شرح مشخصات فنی

   *سرعت بهینه ودقت بالا  

   *(7segment)*نمایشگر دیجیتالی بزرگ

   *ساختار بهینه سازی شده جهت دستیابی به   بهترین قیمت وکیفیت

   *دارای برنامه بالانس رینگ های آلومینیومی

قطر رینگ 24-10
عرض رینگ 16-1.5
   حداکثر عرض رینگ 65kg
دقت بالانس 1gr
سرعت چرخش  230rpm
زمان بالانس 10sec
منبع تغذیه v-230-220   50Hz-1ph-500
کد محصول

10100121