گريس پمپ بادی 30 كيلويی Gulersan تركيه

گريس پمپ بادی 30 كيلويی Gulersan تركيه

ساخت شركت : Gulersan تركيه

  • سيستم عملكرد بادی
  • پمپ بادی با مكش 70:1
  • ظرفيت مخزن 30 كيلوگرمی
  • جابجايي و انتقال آسان
  • با خروجي 1.100 گرم بر دقيقه
  • شيلنگ 2 متري
  • نوع شيلنگ: 1/4 اينچ