دستگاه های تولید گاز نیتروژن

 

افزایش طول عمر و کارکرد لاستیک

صرفه جویی قابل ملاحظه در سوخت

خنکی لاستیک ها، به صفر رساندن احتمال ترکیدن بر اثر گرما

جلوگیری از پوسیدگی و خوردگی رینگ

گيرندگي بيشتر ترمز ها و جلوگيري از سُر خوردگي اتومبيل

پیشگیری از کم شدن باد چرخ براي اتومبيل هایي كه مدام در جاده ها درحال تردد هسنتد، بخصوص اتوبوس ها و كاميون ها و تريلي ها

تكنولوژي بسيار ساده و مفيد

تنها نياز به يك كمپرسور هواي معمولي برای عملکرد دستگاه وجود دارد