پردیس صنعت، ارائه کننده انواع کمپرسور باد کدخدایی در ظرفیت های مختلف

کمپرسور 2000 لیتری کدخدایی

کمپرسور 2000 لیتری کدخدایی شرح کالا کمپرسور 2000 لیتر سه فاز با تابلو برق …

کمپرسور 1000 لیتری کدخدایی

کمپرسور 1000 لیتری کدخدایی شرح کالا کمپرسور 1000 لیتر سه فاز با تابلو برق …

کمپرسور 500 لیتری کدخدایی

کمپرسور 500 لیتری کدخدایی شرح کالا کمپرسور 500 لیتر تکفاز با تابلو برق …

کمپرسور 350 لیتری کدخدایی

کمپرسور 350 لیتری کدخدایی شرح کالا کمپرسور 350 لیتر تکفاز طرح جدید مکش…

کمپرسور 250 لیتری کدخدایی

کمپرسور 250 لیتری کدخدایی شرح کالا کمپرسور 250 لیتر تکفاز طرح جدید مکش…