لاستیک درار کامیون

لاستیک درار کامیون برای تعویض تایرها و چرخ های بزرگ به کار می روند.
لاستیک درار کامیون برای تعویض لاستیک انواع کامیون ها ، ماشین های سنگین به کار می روند
پردیس صنعت، عرضه کننده انواع لاستیک درارهای کامیون