نوشته‌ها

محلول شستشوی انژکتور ثمین

محلول شستشوی انژکتور ثمین

برطرف کننده رسوبات انژکتور تمیزکننده سیستم سوخت رسانی ســرعت شسـت…
دستگاه تست و شستشوی انژکتور لانچ

دستگاه تست و شستشوی انژکتور لانچ

بررسی و مشاهده نشتی انژکتور تست زاویه تزریق و نحوه پودرسا…