نوشته‌ها

گريس پمپ بادی 30 كيلويی Gulersan تركيه

گريس پمپ بادی 30 كيلويی Gulersan تركيه

ساخت شركت : Gulersan تركيه سيستم عملكرد بادی پمپ بادی با مكش…