نوشته‌ها

عیب‌یاب سیستم انژکتوری موتورسیکلت

عیب‌یاب سیستم انژکتوری موتورسیکلت

تشخيص خطا و نمـايش عيــوب امـکان تسـت عملگرهـا نمايش كلي…
عیب‌یاب سیستم انژکتوری کامپیوتری

عیب‌یاب سیستم انژکتوری کامپیوتری

تشخیص خطا و نمایش عیوب خودرو نمایش کلیه پارامترهای خودرو ام…