نوشته‌ها

جک تعمیرگاهی

راهنمای خرید 3 جک تعمیرگاهی پرکاربرد برای انواع خودرو

جک تعمیرگاهی به عنوان یک وسیله بالابر مکانیکی، برای اعمال نیرو و بلن…
جك قيچي هيدروليكي با ارتفاع 1 متري مدل HSL 301

جك قيچي هيدروليكي با ارتفاع 1 متري مدل HSL 301

ساخت شرکت :پاريزان صنعت ایران عملكرد الكتروهيدروليكي رنگ الكتروا…
جك چهارستون هيدروليکی 4/2 تن سري HFL 400

جك چهارستون هيدروليکی 4/2 تن سري HFL 400

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران • داراي گواهينامه استاندارد …
جك دوستون هيدروليكی 7 تن سري HTL 700

جك دوستون هيدروليكی 7 تن سري HTL 700

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران • ساختار قدرتمند • ساختار3ق…
جك دوستون هيدروليكی 5 تن سري HTL 500

جك دوستون هيدروليكی 5 تن سري HTL 500

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران ساختار قدرتمند ساختار3قسمتي بازوها…
جك دوستون هيدروليکی 4 تن سري HTL 400

جك دوستون هيدروليکی 4 تن سري HTL 400

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران • ساختار قدرتمند • ساختار3 …
جك دوستون هيدروليكی 3/5 تن سري HTL 352

جك دوستون هيدروليكی 3/5 تن سري HTL 352

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران  دارای دوسیلندر در دو ستو…
جك دوستون ماردوني 3 تن MTL 301

جك دوستون ماردوني 3 تن MTL 301

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران داراي گواهينامه استاندارد ايران و C…