نوشته‌ها

جك دوستون ماردوني آلمانی مدل 2/3 SL

جك دوستون ماردوني آلمانی مدل 2/3 SL

ساخت شرکت : Nussbaum آلمان بالابر و جکی ایده آل برای کارگاه و …
جك دوستون هيدروليكی 7 تن سري HTL 700

جك دوستون هيدروليكی 7 تن سري HTL 700

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران • ساختار قدرتمند • ساختار3ق…
جك دوستون هيدروليكی 5 تن سري HTL 500

جك دوستون هيدروليكی 5 تن سري HTL 500

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران ساختار قدرتمند ساختار3قسمتي بازوها…
جك دوستون هيدروليکی 4 تن سري HTL 400

جك دوستون هيدروليکی 4 تن سري HTL 400

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران • ساختار قدرتمند • ساختار3 …
جك دوستون هيدروليكی 3/5 تن سري HTL 352

جك دوستون هيدروليكی 3/5 تن سري HTL 352

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران  دارای دوسیلندر در دو ستو…
جك دوستون ماردوني 3 تن MTL 301

جك دوستون ماردوني 3 تن MTL 301

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران داراي گواهينامه استاندارد ايران و C…