نوشته‌ها

جك دوستون هيدروليكی 7 تن سري HTL 700

جك دوستون هيدروليكی 7 تن سري HTL 700

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران • ساختار قدرتمند • ساختار3ق…
جك دوستون هيدروليكی 5 تن سري HTL 500

جك دوستون هيدروليكی 5 تن سري HTL 500

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران ساختار قدرتمند ساختار3قسمتي بازوها…
جك دوستون هيدروليكی 3/5 تن سري HTL 352

جك دوستون هيدروليكی 3/5 تن سري HTL 352

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران  دارای دوسیلندر در دو ستو…