نوشته‌ها

محلول شستشوی انژکتور ثمین

محلول شستشوی انژکتور ثمین

برطرف کننده رسوبات انژکتور تمیزکننده سیستم سوخت رسانی ســرعت شسـت…
دستگاه تست و شستشوی انژکتور (مدل ۴۰۰)

دستگاه تست و شستشوی انژکتور (مدل ۴۰۰)

بررسی و مشاهده نشتی انژکتور نمایش اطلاعات و تنظیمات به زبان ف…