میزان فرمان سنگین (تولید سوئد)

  • میزان فرمان خودروهای سنگین با تکنولوژی دوربین با چرخش 360 درجه هوشمند دوربین
  • ارائه خدمات میزان فرمان با سرعت و دقت بالا برای  کامیون وکارگاههای اتوبوس و همچنین به عنوان مراکز خدمات لاستیک
  • تکنولوژی بی سیم برای فرستادن اطلاعات بین واحد اندازه گیری و کامپیوتر
  • اندازه گیری زوایای TOE،  موقیعت جعبه فرمان ، زوایای کمبر یا میل فرمان ، خارج از موقیعت موازی بودن اکسل ، زوایای دیسک چرخ یا کستر ، میزان بودن لاستیک با توجه به قرار گرفتن دوربین و با استفاده از الگوی خودرو

قابلیت ها

فضای پوشش دهنده

                     

نوع سنسور

MODELS

اندازه گیری زوایای مستقل با حساسیت 3 دقیقه برای زاویه کمبر/ 0.25 میلیمتر برای زاویه TOE/ دارای نرم افزار اختصاصی

                                          

22*4 متر

Camera technology

cam-   aligner