می خواهید بدانید که آیا خودروی شما نیاز به میزان کردن فرمان دارد ابتدا نگاهی به تایرها بیندازید. ناصاف بودن تایر اغلب باعث فرسایش بیشتر آنها می شود که نشانگر پایه ای است که نشان می دهد که خودرو احتمالا از حالت میزان خارج شده است. اینجا چندین نشانگر آورده شده است:

خودرو بی اراده به یک سمت می رود حتی هنگامی که دارید خودروی خود را به طور مستقیم حرکت می دهید.

فرمان خودرو می لرزد.

دارید مستقیم می رانید اما فرمان در مرکز نیست.

اگر هیچکدام از این موارد و نشانه ها وجود ندارد اما مدتی از آخرین میزان فرمان گذشته است راهنمای کار را ببینید تا بفهمید چه مدت یکبار سازنده توصیه کرده است تا آن را سرویس کنید.

میزان نبودن خودرو نتیجه متداول رانندگی در هر روز است. اما اصطلاح میزان کردن واقعا به چرخ های خودرو مربوط نمی شود بلکه به جای آن به معلق بودن اشاره دارد. همانطور که قسمتی از رانندگی نرمال است قسمت هایی از سیستم تعلیق پوشیده شده و فنرها از حالت خود خارج می شوند. حتی تصادف کوچک یا دست انداز معمولی می تواند سیستم تعلیق را دچار مشکل کند و چرخ ها در زاویه نامناسب قرار گیرند. زاویه ها را با اندازه گیری صحیح میزان می کنند و مطمئن می شوند که چرخ ها مستقیم هستند.

نمایان ترین مزیت میزان فرمان سایش کمتر تایر است.هنگامی که تایرها سایش می یابند باید سیستم تعلیق به طور مناسب و صاف قرار گیرند. تایرها می توانند نسبتا گران باشند که به سادگی هر تایر صد دلار می شود در حالی که هزینه ای که میزان کردن می گیرد هزینه ای به مراتب کمتر است که رویه ای است که از لحاظ هزینه به صرفه است و باید قسمتی از نگهداری منظم خودرو باشد.

میزان فرمان تضمین می کند که خودرو به طور مستقیم حرکت می کند و به طور مناسب هدایت می شود و سواری را ایمن تر می سازد. مصرف سوخت نیز به ازای هر مایل بهبود می یابد چون تایرها به طور مناسبی با جاده تنظیم شده اند و مقاومت کاهش می یابد.