میزان فرمان 8 سنسوره ایرانی ایتالیایی

  • تکنولوژی دوربین های CCD مادن قرمز برای اندازه گیری مقادیر
  • ارسال  اطلاعات   بوسیله  امواج  رادیویی با اطمینان دریافت  100 % درصد اطلاعات بصورت صحیح
  • اندازه گیری تمام پارامترهای میزان فرمان با بهترین رنج و دقت
  • قابلیت میزان فرمان سریع
  • رابط کاربری ساده و گرافیکی نرم افزار
  • جبران سازی تاب رینگ بسیار سریع یک مرحله ای با حرکت دادن خودرو به جلو و عقب
  • برنامه Spoiler برای خودروهای خاص و اسپرت
  • تنظیم کمبر در حالت بالا بودن جک
  • نمایش اطلاعات مشخصات ارتفاع خودرو
  • فرم های ورود اطلاعات خودرو در نرم افزار پیش از تنظیم

 

مشخصات فنی

Easy Align 8r

پارامتر های اندازه گیری محدوده دقت

Camber (Front / Rear)

±10° 00′

                      

±02° 00′

Caster (Front)

±20° 00′

±05° 00′

Kingpin Inclination

±20° 00′

±05° 00′

Toe (Front / Rear)

±05° 00′

±02° 00′

Total Toe

±10° 00′

±04° 00′

Setback (Front)

±05° 00′

±02° 00′

Thrust angle

±05° 00′

±02° 00′

Runout (Front / Rear)

±10° 00′

±02° 00′

Included angle

±30° 00′

±05° 00′

Lock angle (Optional)

±60° 00′

±20° 00′

Toe Out on Turns (Optional)

±60° 00′

±20° 00′

                     

Power supply

230V AC, 50Hz.

Power

200W

Sensor arm Battery

6V, 7.2 AH

Operating temperature

0º – 50ºC

کد محصول

10400021