میزان فرمان 3بعدی ایرانی ایتالیایی

 • تکنولوژی دوربین های CCD مادن قرمز برای اندازه گیری مقادیر
 • اندازه گیری تمام پارامترهای میزان فرمان با بهترین رنج و دقت
 • قابلیت میزان فرمان سریع
 • نصب روی ستون ثابت Easy Align 3D-C
 • نصب روی ستون متحرک اتوماتیک (ستون با حرکت جک به صورت اتوماتیک حرکت می کند ) Easy Align 3D-Auto
 • رابط کاربری ساده و گرافیکی نرم افزار
 • مناسب برای خوروهای خاص و دارای Spoiler
 • مناسب برای استفاده روی جک و چال ( بر حسب مدل )
 • جبران سازی تاب رینگ به روش Push-Pull
 • نمایش اطلاعات مشخصات ارتفاع خودرو
 • بانک اطلاعاتی شامل انواع خودروهای ایرانی ، اروپایی و چینی

مشخصات فنی

میزان فرمان Easy Align 3D

پارامتر های اندازه گیری محدوده دقت

Camber (Front / Rear)

±15° 00′

± 00° 02′

Caster (Front)

± 28° 00′

           

± 00° 05′

           

Kingpin Inclination

± 25° 00′

± 00° 05′

Toe (Front / Rear)

± 20° 00′

± 00° 02′

Total Toe

±40° 00′

± 00° 04′

Setback (Front)

± 25° 00′

± 00° 02′

Thrust angle

± 05° 00′

± 00° 02′

Runout (Front / Rear)

±10° 00′

± 00° 02′

Included angle

± 40° 00′

± 00° 05′

Track width difference

± 300 mm

±5 mm

Toe Out on Turns (Optional)

± 25° 00′

                   

± 00° 05′

                         

Power supply

1240V AC, 50Hz.

Power

300w

power

500W (FOR Auto Boom)

Sensor arm Battery

6V, 7.2 AH

Operating temperature

0º – 50ºC

کد محصول

11000251