میزان فرمان

میزان نبودن فرمان می تواند منجر به فرسودگی و سایش نامظم و سریع تایر شود و حتی بر هدایت و ایمنی وسیله نقلیه اثر می گذارد.

میزان فرمان می تواند توسط رانندگی در لبه پیاده رو، ضربه خوردن در ناهمواری ها در جاده یا فرسودگی زیاد اجزای معلق چرخ ایجاد شود. میزان کردن چرخ ها و تایرها با مشخصاتی مورد نیاز است و روشی مهم برای تضمین سواری نرم و راحت و ایمن است.

جهت و زاویه ای که تایرها تنظیم می شوند هر دو مهم هستند. تنظیم فرمان یا چرخ یا دنبال کردن مستلزم بررسی جهت و زاویه بر اساس مشخصات تولید کننده است.

و برای اطلاع از شرایط فروش میزان فرمان خودرو و قیمت میزان فرمان خودرو و همچنین دربافت کاتالوگ میزان فرمان خودرو با پردیس صنعت تماس بگیرید.