کمپرسور 500 لیتری فینی

فروش کمپرسور 500 لیتری فینی ایتالیا

جهت اطلاع از نحوه خرید کمپرسور 500 لیتری و قیمت کمپرسور 500 لیتری با ما تماس بگیرید.

کمپرسور پیستونی فینی

کمپرسور پیستونی فینی با ظرفیت مخزن 500 لیتر در شش مدل مختلف وجود دارد:

مدل اول –  BK20-119 حرفه ای

تیپ

ظرفیت مخزن

سیلندر  

فشار

جابجایی

RPM

موتور

volt/hz

LXDXH(CM)

کیلوگرم

بار

Psi

L/min

Cfm

hp

kw

BBK20

500

2

10-14

145-203

1210

43

1300

13

9.5

130*70*190

267

BBK119

500 2

10-14

145-203

860

30.5

1300

13

9.5

130*70*190

240

 

 

 

 

 

 

 

مدل دوم – BK114 صنعتی

تیپ

ظرفیت مخزن

سیلندر  

فشار

جابجایی

RPM

موتور

volt/hz

LXDXH(CM)

کیلوگرم

بار

Psi

L/min

Cfm

hp

kw

BK114

500

2

10

145-203

647

23

1300

5.5

4

380/50

130*70*190

235

 

 

 

 

 

 

 

مدل سوم – VBK114 صنعتی


تیپ

ظرفیت مخزن

سیلندر  

فشار

جابجایی

RPM

موتور

volt/hz

LXDXH(CM)

کیلوگرم

بار

Psi

L/min

Cfm

hp

kw

VBK114

500

2

10

145-203

647

23

1300

5.5 4

380/50

180*90*90

270

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل چهارم-PVBK114 صنعتیتیپ

ظرفیت مخزن

سیلندر  

فشار

جابجایی

RPM

موتور

volt/hz

LXDXH(CM)

کیلوگرم

بار

Psi

L/min

Cfm

hp

kw

PVBK114

500

2

10

145-203

647

23

1300

5.5 4

380/50

205*85*85

250

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل پنجم – VBK119 صنعتی

تیپ

ظرفیت مخزن

سیلندر  

فشار

جابجایی

RPM

موتور

volt/hz

LXDXH(CM)

کیلوگرم

بار

Psi

L/min

Cfm

hp

kw

PVBK119

500

2

10

145-203

860

30.5

1300

7.5 5.5

380/50

180*90*90

282

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل ششم-HBK20 صنعتی

تیپ

ظرفیت مخزن

سیلندر  

فشار

جابجایی

RPM

موتور

volt/hz

LXDXH(CM)

کیلوگرم

بار

Psi

L/min

Cfm

hp

kw

HBK20

500

2

23

330

750

23

900

10 7.5

380/50

140*75*190

395