جك دوستون ماردوني 3 تن MTL 301

جك دوستون ماردوني 3 تن MTL 301

ساخت شرکت : پاريزان صنعت ایران

 1. داراي گواهينامه استاندارد ايران و CE اروپا
 2. ستونهاي بسيار محكم
 3. بازوهاي قابل تنظيم
 4. كفشك هاي پيچي قابل تنظيم
 5. زنجير داراي ريل راهنماي دوبل
 6. كفي قابل برداشتن
 7. داراي ميكروسوئيچ هاي محافظ
 8. داراي مهره ماردون ومهره ايمني ايتاليايي
 9. كنترل اتوماتيك :
  زنجير ، گلوئي و بازو ها

تنظيم ارتفاع ستون ها(حد بالا-حدپائين)

داراي سيستم روغن زن اتوماتيك(بوش هاي بايمتال)

 • استفاده از اخرين تكنولوژي ايمني اروپا بر روي جكها
 • تست و آزمون جك ها با ظرفيت واقعي و اسمي دركارخانه پاریزان صنعت

مشخصات فني :

حداكثر ظرفيت

3000 Kg

قدرت الكتروموتور

3.6  Kw

زمان بالارفتن

60±2 Sec

زمان پايين آمدن

57±2 Sec

فاصله داخلي بين ستونها

2560 mm

حداكثر ارتفاع جك

2660 mm

مشخصات الكتروموتور

400V-3 Phase- 3.6 Kw

ولتاژ مدار كنترل

24 V

حداكثرارتفاع از كفشكها

1945 mm

ارتفاع قابل تنظيم كفشكها

99 – 145 mm

عرض كلي جك

3060 mm