جك سوسماري Cattini مدلYak 13/QL

فروش جك سوسماري Cattini مدلYak 13/QL

جهت اطلاع از قیمت جك سوسماري Cattini مدلYak 13/QL و شرایط خرید جك سوسماري Cattini مدلYak 13/QL با ما تماس بگیرید.

 

ظرفیت: 1.3 تن

طول بدنه: 660 میلیمتر

حداقل ارتفاع: 80 میلیمتر

حداکثرارتفاع: 495 میلیمتر 

وزن دستگاه: 31کیلوگرم