ساكشن روغن برقی 80 ليتری Gulersan تركيه

ساكشن روغن برقی 80 ليتری Gulersan تركيه

ساخت شركت : Gulersan تركيه

  • سيستم عملكرد برقی بدون نياز به باد
  • سيستم عملكرد برقي با الكتروموتورايتاليايي
  • دماي كاركرد : 60-80 درجه سانتي گراد
  • جابجايي وانتقال آسان
  • ظرفيت مخزن به همراه قيف و بطري :89 ليتر
  • شيلنگ 2 متري
  • داراي مخزن و بطري مدرج جهت اطمينان از فضاي باقيمانده مخزن
  • داراي 5 سري متفاوت ساكشن از گيج روغن جهت انواع خودرو
  • مناسب تعميرگاه ها ومراكز تعويض روغن فاقد كمپرسور باد