جک گیربکس درآر

جک گیربکس درآر

دستگاه جک گیربکس درآر ایستاده مناسب کار در چال سرویس و مخصوص درآوردن و جازدن گیربکس انـواع خـودرو مخصوصـا خودروهایی که شـاسـی مرتفعی دارند میباشد. گیربکس به راحتی در شاخکهای دستگاه قـرار می گیرد و به وسیله پدال پایی بالا و پایین می رود.
جک گیربکس به دلیل داشتن چهار چرخ مقاوم گردان، به آسانی جابجا می گردد.
این جک دارای LCS (این سیستم می تواند گیربکس را به نرمی پایین بیاورد و جابه جا کند) است.
جک گیربکس درار در 3 مدل زیر ارائه میشود:
1-جک گیربکس درآر یک تن (تلسکوپی)
2-جک گیربکس درآرنیم تن (رگلاژی)
3-جک گیربکس درآر نیم تن(گلدونی)

توضیحات :

دستگاه جک گیربکس درآر ایستاده مناسب کار در چال سرویس و مخصوص درآوردن و جازدن گیربکس انـواع خـودرو مخصوصـا خودروهایی که شـاسـی مرتفعی دارند میباشد. گیربکس به راحتی در شاخکهای دستگاه قـرار می گیرد و به وسیله پدال پایی بالا و پایین می رود.
جک گیربکس به دلیل داشتن چهار چرخ مقاوم گردان، به آسانی جابجا می گردد.
این جک دارای LCS (این سیستم می تواند گیربکس را به نرمی پایین بیاورد و جابه جا کند) است.
جک گیربکس درار در ۳ مدل زیر ارائه میشود:
۱-جک گیربکس درآر یک تن (تلسکوپی)
۲-جک گیربکس درآرنیم تن (رگلاژی)
۳-جک گیربکس درآر نیم تن(گلدونی)