دستگاه آناليز گاز (سوخت سنج 5 گاز) NEW SPX فرانسه مدل Ultimate 500

دستگاه آناليز گاز (سوخت سنج 5 گاز) NEW SPX فرانسه مدل Ultimate 500

ساخت شرکت : NEW SPX فرانسه

 • قابليت استفاده در مراكز معاينه فني كشوري ، خطوط توليد و تعميرگاه ها
 • آناليز گاز 4 گاز ، پنج گاز با قابليت اتصال دورسنج موتور و كدري سنج ديزلي
 • قابليت اتصال به شبكه معاينه فني كشوري سيمفا
 • داراي كابنيت چرخدار ، مانيتور و سيستم كامپيوتر
 • قابليت اندازه گيري دور موتور و دماي روغن
 • رطوبت نسبي محيط كاري دستگاه : 0 تا 95 درصد
 • فشار محيط كاري دستگاه :750 تا 1150 ميلي بار
 • قابليت عيب يابي و رفع عيب نرم افزاري از راه دور
 • قابليت شبكه با تست لاين قديمي و جديد SPX و BEISSBARTH
 • اتصال بيسيم به تجهيزات جانبي از قبيل سنسور دورسنج و دماي روغن
 • داراي استاندارد ISO 3930 and BAR97 و OIML R99 Class
 • پيش گزمايش سريع (حداكثر 9 دقيقه در هواي صفر درجه محيط)
 • نرم افزار تحت ويندوز كه كار با دستگاه را راحت و سريع مي كند

مشخصات فني :

محدوده اندازه گیری تفكیك پذیری دقت
CO 0% Vol to 15% Vol 0.01% vol if co3 digits = 00.001% vol if co3 digits = 1 0.03% vol or 3% (هر كدام بیشتر باشد)
CO2 0% Vol to 20% Vol 0.1% vol 0.4% vol or 4% (هر كدام بیشتر باشد)
HC 0 ppm to 20000 ppm 1 ppm vol 10 ppm vol or 5% (هر كدام بیشتر باشد)
O2 0% Vol to 25% Vol 0.01% vol 0.1% vol or 3% (هر كدام بیشتر باشد)
NOx 0 ppm to 5000 ppm 1 ppm
Lambda 0 to 9.99
Co Correction 0 to 10% Vol
دمای روغن 0 to 10% Vol 1 ͦ C
دور موتور 0 to 9999 rpm 1 PRM