ميزان فرمان سه بعدي خودروي سبك Easy Align 3D

ميزان فرمان سه بعدي خودروي سبك Easy Align 3D

ساخت شرکت : پاریزان صنعت ایران

  • تكنولوژي دوربين هاي 3D در اندازه گيري زواياي فرمان
  • اندازه گيري تمام پارامترهاي ميزان فرمان با بهترين رنج ودقت
  • قابليت ميزان فرمان بسیار سريع
  • رابط كاربري ساده وگرافيكي نرم افزار
  • جبران سازي تاب رينگ بسيار سريع يك مرحله اي با حركت دادن خودرو به جلو وعقبRUN OUT))
  • تنظيم كمبر درحالت بالا بودن جك
  • نمايش اطلاعات مشخصات ارتفاع خودرو
  • نمايشگرانحصاري جهت ورود اطلاعات قبل از تنظيم فرمان وقبل ازبارگذاري خودرو
  • داراي كلمپ هاي وارداتي بدون آسيب رساندن به رينگ هاي خودرو
  • محصول مشترک پاریزان و Manatec

مشخصات فني :

پارمترهاي اندازه گيري    محدوده       دقت
(Camber (Front / Rear

± 15° 00′

± 00° 02′

(Caster (Front

± 25° 00′

± 00° 05′

Kingpin Inclination

± 25° 00′

± 00° 05′

(Toe (Front / Rear

± 20° 00′

± 00° 02′

Total Toe

± 40° 00′

± 00° 04′

(Setback (Front

± 25° 00′

± 00° 02′

Thrust angle

± 05° 00′

± 00° 02′

(Runout (Front / Rear

± 10° 00′

± 00° 02′

Included angle

± 40° 00′

± 00° 05′

(Lock angle (Optional

± 60° 00′

± 00° 20′

(Toe Out on Turns   (Optional

± 60° 00′

± 00° 20′

Power supply

230V AC, 50HZ.

Power 300W
Sensor arm Battery 6V,  7.2 AH
Operating temperature 0º – 50ºC