دیاگ پژو و PPSسیتروئن

پشتیبانی عیب یابی و برنامه ریزی محصولات پژو و سیتروئن با دسترسی نمایندگی

تعریف سوئیچ محصولات پژو و سیتروئن

دانلود BSI ، پیکربندی و ….

مشاهده خطاها و پاک کردن آنها

مشاهده پارامترها به صورت لحظه ای

تست عملگرها، سنسورها و ….