دستگاه دیاگ فورد ومزدا(VCM)

دیاگ Ford VCM II با آخرین ورژن برنامه IDS موجود بوده و در ح قابلیت کار با خودروهای فورد و مزدا را داراست.

ویژگی ها:

دیاگ VCM-II دستگاه جدید و او÷÷رجینال فورد بوده و تمام عملکردهای برنامه IDS را فراهم مینماید.

دارای بدنه مخصوص فضا های تعمیرگاهی

تشخیص اتوماتیک خودرو

خواندن و پاک کردن خطاها

نمایش پارامترها و ذخیره سازی آنها

دوباره فلش کردن ECU ها

نصب و برنامه ریزی ECU های جدید

تعریف کلید

کدینگ انژکتورها

نصب، تنظیم و حذف گاورنر سرعت

ریست زاویه فرمان و تمامی عملکردهای خاص خودروهای فورد