پردیس صنعت، ارائه انواع کمپرسور باد با برندهای ایرانی و خارجی

کمپرسور باد 1000 لیتری پردیس صنعت

کمپرسور باد 1000 لیتری پردیس

کمپرسور باد 750 لیتری پردیس صنعت

کمپرسور باد 750 لیتری پردیس

کمپرسور باد 500 لیتری پردیس صنعت

کمپرسور باد 500 لیتری پردیس

کمپرسور باد 350 لیتری پردیس صنعت

کمپرسور باد 350 لیتری پردیس

کمپرسور باد 250 لیتری پردیس صنعت

کمپرسور باد 250 لیتری پردیس صنعت پردیس صنعت، عرضه کننده انواع کمپرس…

کمپرسور 2000 لیتری کدخدایی

کمپرسور 2000 لیتری کدخدایی شرح کالا کمپرسور 2000 لیتر سه فاز با تابلو برق …

کمپرسور 1000 لیتری کدخدایی

کمپرسور 1000 لیتری کدخدایی شرح کالا کمپرسور 1000 لیتر سه فاز با تابلو برق …

کمپرسور 500 لیتری کدخدایی

کمپرسور 500 لیتری کدخدایی شرح کالا کمپرسور 500 لیتر تکفاز با تابلو برق …

کمپرسور 350 لیتری کدخدایی

کمپرسور 350 لیتری کدخدایی شرح کالا کمپرسور 350 لیتر تکفاز طرح جدید مکش…

کمپرسور 250 لیتری کدخدایی

کمپرسور 250 لیتری کدخدایی شرح کالا کمپرسور 250 لیتر تکفاز طرح جدید مکش…