بیشتر ما خودروی سبک یا سنگینی داریم که از رانندگی با آن لذت می بریم به ویژه موقعی که پاک و درخشنده باشند. به این دلیل کارواش ها تا به حال محبوب مانده اند از موقعی که اولین مرد دیترویتی اولین آن را در سال 1914افتتاح کرد. بسیاری از افراد خودروهای خود را در خانه می شویند اما تسهیلات کارواش های خودکار و هزینه نسبتا کم آنها موجب می شود که کمتر کسی بتواند جواب رد به کارواش ها بزند.