تست ترمز Beissbarth آلمان

ا قابلیت تست موتورهای با وزن حداکثر 1 تن دارای استاندارد MCTC ایتالیا