خط معاینه فنی سنگین SPX France

فروش خط معاینه فنی سنگینSPX France

جهت اطلاع از قیمت خط معاینه فنی سنگین SPX France وشرایط خرید خط معاینه فنی سنگین SPX France با ما تماس بگیرید.

 

 

Test laneخط معاینه فنی خودرو سنگین شامل دو آزمون زاویه چرخ وآزمون صحت عملکرد ترمز میباشد که در ابتدای چاله سرویس قرار میگیرد،اطلاعات فنی این دستگاهها بشرح ذیل است:

1-چال بازرسی
بمنظور انجام دقیق بازرسی ونصب تجهیزات آزمون و بهره گیری از یک چال استاندارد ضروری است، که شرکت پاریزان صنعت نقشه های مربوط به آن را عرضه می نماید.
2- آزمون زاویه چرخها (صفحه لغزان ) مدل X2040-30
همانند خودروی سواری اولین آزمون در خودرو سنگین ، کنترل صحت زاویه چرخها است که سبب هدایت مطمئن خودرو می گردد. بدین منظور صفحه لغزان X2040-30 با ظرفیت تحمل بار 20 تن در هر اکسل مقادیر زاویه چرخ (Toe) را بر حسب میلیمتر عرضه می نماید. بکارگیری پتانسیومترهای دقیق وصفحات فولادی با پوشش گالوانیزه گرم دقت و طول عمر آن را تضمین نموده است.
3- آزمون ترمز مدل X2040-10
بدین منظور دو رولر از جنسquartz epoxy به تناسب وزن ،چرخهای خودرو را با سرعت  3Km/h را به دوران در می آورد و با فشرده شدن پدال ترمز توسط آزمون گر مقادیری همچون نیروی ترمز چپ و راست ، نابالانسی ترمز، وزن هر اکسل ، اختلاف نیروی ترمزهای بین چرخها و بازده مشخص میگردد. بکارگیری گیربکسهای مخصوص و مقاوم طول عمر این تجهیز را تضمین می نماید.