تست نور Beissbarth

فروش تست نور Beissbarth

جهت اطلاع از قیمت تست نور Beissbarth و نحوه خرید تست نور Beissbarth با ما تماس بگیرید.

 

 

آزمون میزان و زاویه نور

این آزمون به سهولت توسط تجهیزات نصب شده بر روی ریل انجام میشود.این دستگاه در انواع ساده و قابل اتصال به شبکه Wireless    قابل سفارش است که جهت اندازه گیری شدت نور بر حسب LUXو انحراف مجاز نور بکار میرود.