سوخت سنج چهارگاز SPX france

فروش سوخت سنج چهارگاز SPX france

جهت اطلاع از قیمت سوخت سنج چهارگاز SPX france و دریافت کاتالوگ سوخت سنج چهارگاز SPX france با ما تماس بگیرید.

 

زمون گازهای خروجی(سوخت سنج) مدل X400

جلوگیری از افزایش آلودگی هوا توسط خودرو ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.دستگاههای سوخت سنج Egas 400   قادر است که مقادیر گازهای خروجی خودروهای بنزین و یا گازسوز (Co,Co2,Hc,O2) را اندازه گیری و بر روی نمایشگر LCD بزرگ نمایش دهد .تست نشتی در هر مرحله تست و تبعیت از استاندارد OIML0 و دوام عملکرد از ویژگیهای این دستگاه است.