کارواش مدل maxi wash express

فروش کارواش مدل maxi wash express

جهت اطلاع از قیمت کارواش مدل maxi wash express و شرایط خرید کارواش مدل maxi wash express با ما تماس بگیرید.

 

شستشوي سريع كمتر از 2 دقيقه

نياز به فضاي كم كه مديون طراحي ايستگاهي است

مناسب براي وسايل نقليه بزرگ و پايانه هايي كه تردد اين وسايل در آن جا زياد است

برس هاي كناري با قطر زياد (قابليت دستيابي و شستشوي بخش هاي مختلف و دور از دسترس )

امكان پاشش مواد ضد خوردگي در زمستان جهت جلوگيزي از فرسايش زير خودرو در جاده هايي كه نمك پاشي ميشوند

سيستم چرخ شور

فضاي مورد نياز براي نصب دستگاه  : طول 20 متر در عرض 7 متر