شابلون جی تگ بدون لحیم کاری

مناسب برای ECU پشت آمپر و com2000وBSIو AIRBAGو…

قابلیت:

  • آسان وسریع
  • کیفیت بالا
  • آمپر متر و برای نمایش جریان دهیECU
  • منبع تغذیه 12 ولتی
  • ولت متر تا 30 ولت
  • به همراه شابلون ECU