اجزای لاستیک درآر ها

چاپ

پدال های پایی

لاستیک درآرها 2 پدال پایی دارند. معمولا پدال چپ را پدال کنترل کلمپ می گویند که به باز و بستن ریم کلمپ ها کمک می کند. که فشار داده شود پیستون های پنوماتیک به 4 ریم کلمپ به طور خودبخود فشار می آورند. پدال راستی پدال بالای میز است که پدال سه وضعیتی است که گردش میز بالایی را کنترل می کند. هنگامی که پدال میز به پایین فشار داده می شود میز در جهت عقربه های ساعت می چرخد. میز در خلاف جهت ساعت حرکت می کند هنگامی که پدال بالا می آید.

مکانیسم پیاده و سوار کردن

مکانیسم پیاده و سوار کردن دارای داک هد، بازوی الاکلنگی و اسلاید عمودی است. داک هد در پایین انتهای اسلاید عمودی است. داک هد شکل منحصربفردی دارد مانند نوک مخروطی برای آن که در کنار و مجاور لبه چرخ قرار گیرد و می تواند از فلز یا پلاستیک ساخته شود. داک هد تایر را از چرخ سوار یا پیاده می کند. بازوی الاکلنگی به سمت چپ و راست حرکت می کند. هدف بازوی الاکلنگی حرکت داک هد نزدیک یا دور از لبه است. آخرین جز این مکانیسم اسلاید عمودی است. اسلاید عمودی به سمت بالا و پایین حرکت می کند تا داک هد بتواند متناسب با لبه های عرض های چرخ در اندازه مختلف تغییر کند. اسلاید عمودی فنر و قفلی دارد که بازوی الاکلنگی را هدایت می کند تا بر روی داک هد تنظیم شود و موقعیت پایداری را در اطراف لبه حفظ کند.

سیستم فشار هوا

سیستم فشار هوا بر روی لاستیک درآر هوایی را فراهم می آورد تا تایرهای قرار گرفته بر روی چرخ ها را باد کنند. سیستم فشار هوا دارای چهار جز است: شلنگ هوا، ابزار سنجش باد هوا، پدال باد و سوپاپ فشار دست.

میز و ریم کلمپز

میز و ریم کلمپز چرخ را برای پیاده و سوار کردن نگه می دارد.

سیستم شل کردن مهره

سیستم شل کردن مهره، مهره تایر را از ریم چرخ آزاد می کند.